WINTERCOMPETITIE 2020 - 2021

Daar waar de wintercompetitie 2019-2020 voor ons nog afsloot in het pre-Coronatijdperk, daar weten we inmiddels al bijna niet beter dan dat we moeten dealen met allerlei Corona maatregelen.
De Coronamaatregelen zoals deze door de club zijn vastgesteld, zullen daarmee ook voor de wintercompetitie van toepassing zijn.

Als organisator van de wintercompetitie verwijs ik jullie graag naar de website van de club waar deze Coronamaatregelen zijn terug te vinden.

Evenals vorig jaar wordt dit jaar op de dinsdag- en vrijdagavond gespeeld. We starten op dinsdag 3 november en de competitie zal lopen t/m vrijdag 26 februari. Mocht de situatie het te zijner tijd toestaan om de wintercompetitie begin maart met een gezellige slotavond af te sluiten, dan gaan we dat uiteraard organiseren.

Zowel op de dinsdag als de vrijdag wordt gestart om 18.30 uur. Een wedstrijd duurt één uur, daarnaast zal in de planning rekening gehouden worden met 10 minuten inspeeltijd.

De 'spelregels' zijn:

  • Je kunt op vrijdag, op dinsdag of op beide dagen meespelen
  • Je mag met 2 heren, 2 dames of een gemengd koppel meedoen
  • Je kan je als koppel opgeven, maar beide deelnemers dienen zich wel afzonderlijk in te schrijven
  • Er kan ook individueel ingeschreven worden, waarbij de organisatie zal proberen om dubbels te formeren met gelijke speelsterktes. Bij de inschrijving kan aangegeven worden of men mee wil doen in een herendubbel (onder voorwaarde dat je een man bent), damesdubbel (mits je een meisje bent) of mixed dubbel competitie.
  • Na sluiting van de inschrijving zullen de poules op sterkte ingedeeld worden door de organisatie. Het kan zijn dat een heren en dames dubbel bij elkaar in 1 poule terecht komen.
  • Het inschrijfgeld bedraagt 4,00 euro per persoon per onderdeel. Dit zal via automatische incasso geïncasseerd worden.
  • Indien een wedstrijd om een of andere reden niet gespeeld kan worden dien je zelf met je tegenstander te regelen dat deze wedstrijd ingehaald wordt
  • Als er ruimte is op de vaste speelavonden kun je een verzoek indienen om op dat tijdstip te mogen spelen. Stuur dan een mailtje naar winter@tvhooglanderveen.nl
  • De uitslagen dienen genoteerd te worden in de map in de kantine of kunnen gemaild worden naar winter@tvhooglanderveen.nl
  • Het programma, de uitslagen en de stand zullen via toernooi.nl gepubliceerd worden. Bij wijzigingen zul je per mail op de hoogte gesteld worden

 Inschrijven kan vanaf 22 september t/m 18 oktober via de website van www.toernooi.nl

  Wij hopen weer op een grote belangstelling, met een volle kantine (uiteraard rekening houdend met de Corona richtlijnen) en bij mooi weer een vol terras. Tot dan !!!

De organisatie,
Piet Hein Los

 

 

Algemeen - TV Hooglanderveen Overzicht