Reglement

5.1 Informatie voor de toekomstige jeugdleden en ouders 
Ons park heeft vier kunstgrasbanen waarop het hele jaar gespeeld kan worden, mits het weer het toelaat. Door de Jeugdcommissie worden verschillende activiteiten georganiseerd (ongeveer 1 keer per maand) waaraan uw kind kan deelnemen. Dit alles wordt in onze digitale nieuwsbrief de Baseline kenbaar gemaakt. Voor sommige toernooien is het noodzakelijk om in te schrijven via e-mail of een briefje. De indelingen en uitslagen worden op de internetsite van de club gepubliceerd. Zo kan iedereen zelf controleren of het inschrijfformulier correct is verwerkt. 

Alle jeugdleden kunnen de hele week tot 19.00 uur gebruik maken van de banen. In het weekend kan zaterdags vrijwel de hele dag en op zondag tot 14.00 uur worden getennist. Op maandag van 15.00 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 19.00 uur hebben jeugdleden bij het vrij spelen voorrang op seniorleden. Als men wil spelen moet men het digitale afhangsysteem in de hal van de kantine gebruiken. 

Om te spelen moet een kind sport- of tenniskleding dragen. De meeste gewone sportschoenen zonder bijzondere zolen zijn geschikt op onze grasbanen.  

Voor de kinderen bevelen wij aan om tennislessen te nemen. Er worden alleen jaartrainingen gegeven. 

Mocht u nog meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Jeugdcommissie. 

5.2 Jeugdbeleidplan 
In 1996 heeft het bestuur van Tennisvereniging Hooglanderveen een jeugdbeleidsplan opgesteld om het tennissen onder de jeugd te promoten. Hierbij gaat het niet om de prestatie maar uitsluitend om de recreatie: plezier hebben in de tennissport. 

5.3 Baanreglement voor de Jeugd 
Ook voor jeugdleden is het baanreglement geldig. Belangrijke elementen hieruit voor de jeugd zijn hieronder samengevat. Deze reglementen zijn opgesteld om een ieder plezier te geven in de tennissport.

 • De spelers/speelsters dienen tijdens het spel sport- of tenniskleding te dragen. Let vooral op de juiste schoenen (geen grote noppen en geen zwarte zolen).
 • Iedereen moet tijdens het spel het geldende ledenpasje gebruiken.
 • Iedereen moet het digitale afhangsysteem gebruiken.
 • Wanneer de banen niet in gebruik zijn voor toernooien, competitiewedstrijden of training, dan hebben jeugdleden op maandag van 15.00 tot 19.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 19.00 uur voorrang op de seniorleden.
 • Jeugdleden hebben geen voorrang van maandag tot en met zaterdag na 19.00 uur en ook niet op zondag na 14.00 uur. Zijn op de genoemde tijdstippen geen seniorleden aanwezig, dan mogen de jeugdleden ook gebruik maken van de banen. -
 • Op andere niet genoemde tijdstippen hebben jeugdleden en seniorleden dezelfde rechten.
 • Tijdens de competitie is er per team 1,5 baan beschikbaar. 

5.4 Reglement clubkampioenschappen 
Categorie indeling:

 • Jongens enkel, meisjes enkel, jongens dubbel, meisjes dubbel en mix en per categorie een onderverdeling: 
  - Runner up (voor nieuwkomers op onze vereniging, alleen enkel). 
  - t/m 12 jaar (geen 13 jaar op 1 juli lopende jaar). 
  - tot en met 15 jaar (geen 16 op 31 dec. van het lopende kalenderjaar). 
  - t/m 17 jaar (geen 18 jaar op 31 december van het lopende jaar).
 • Minimum aantal deelnemers per categorie is 2.
 • Indien deelnemers in de dubbel of mix tot een andere categorie behoren, dan wordt het koppel ingedeeld in de hoogste categorie.

Puntentelling:

 • Vanaf 3 deelnemers per categorie wordt er gespeeld in poules.
 • Runner up poule wedstrijden: 
  - Elke set start met 2-2 en eindigt als de eerste speler 6 games heeft gewonnen. 
  - Elke wedstrijd heeft 2 sets. 
  - Elke gewonnen set is een punt . 
  - Serveren van de servicelijn is toegestaan.
 • Poule wedstrijden t/m12 jaar: 
  - Reguliere telling per set, met een tie-break bij de stand 6-6. 
  - Elke wedstrijd heeft 2 sets. 
  - Elke gewonnen set is een punt.
 • Poule wedstrijden t/m 15 en t/m 17 jaar: 
  - Reguliere telling per set, met een tie-break bij de stand 6-6. 
  - Elke wedstrijd heeft 2 gewonnen sets.
 • Voor alle poule wedstrijden geldt: 
  - Bij gelijk aantal punten, telt het saldo van de games (sets t/m 15/17 jaar). 
  - Bij gelijk games saldo, telt het onderling resultaat. 
  - Bij gelijk onderling resultaat wordt er geloot.
 • Voor de halve en hele finale geldt: 
  - Spelen om twee gewonnen sets, met een tie-break bij de stand 6-6. 
  - Runner up: set start met 2-2 en serveren vanaf de servicelijn is toegestaan. 

  - Bij ziekte of blessure dient de partij gewonnen te worden gegeven, tenzij de Jeugdcommissie zonder gevolgen voor de planning de partij kan uitstellen. Indien de betreffende persoon nog niet heeft gespeeld, dan is een invaller toegestaan. 

  - In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Jeugdcommissie. 

5.5 Doorstroming naar senioren 
Juniorleden stromen automatisch door naar de senioren in het jaar dat ze 18 jaar worden en tenminste twee jaar onafgebroken lid zijn. Wordt aan deze laatste voorwaarde niet voldaan dan wordt men op de wachtlijst voor senioren geplaatst.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Algemeen - TV Hooglanderveen Overzicht