Digitaal afhangen

Het afhangen in het clubhuis en daarmee beëindigen van het digitaal afhangen zal ingaan per 05-12-2022.

Beste leden,

In de bestuursvergadering van 15 november jl. hebben wij uitgebreid gesproken over ons huidige afhangsysteem. Momenteel hangt iedereen digitaal af en dit heeft als voordeel dat je meteen de baan op kunt. Wij constateren dat de huidige manier van afhangen gevolgen heeft voor de baanbezetting. Er wordt beduidend minder getennist dan voorheen bij het afhangen in het clubhuis. Dit is voor ons de reden om het digitaal afhangen te vervangen door afhangen in het clubhuis.

Het afhangen in het clubhuis en daarmee beëindigen van het digitaal afhangen zal ingaan per 05-12-2022.

We hopen op jullie begrip en zien elkaar graag in het clubhuis. Sportieve groet,
Het bestuur

Nieuws Overzicht