Lidmaatschap

Contributie
Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd aan de vereniging, deze moet worden voldaan voor 15 april van het betreffende jaar. 

Jeugdleden betalen geen contributie wanneer zij lid worden na 1 oktober van het lopende jaar maar wel inschrijfgeld.

De contributie wordt uitsluitend geïncasseerd via automatische incasso.

  • Senioren Leden 18 jaar en ouder € 181,00
  • Junioren Leden van 13 t/m 17 jaar € 124,00
  • Junioren Leden tot 13 jaar € 94,00
  • Senioren eenmalig inschrijfgeld € 27,50
  • Junioren eenmalig inschrijfgeld € 27,50

Juniorleden: leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en zelf actief tennissen.

Seniorleden: leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en zelf actief tennissen. 

Ondersteunende leden: leden die in de vereniging geen speelrecht hebben, maar die de vereniging op een of andere manier steunen.

Wachtlijst
Het maximaal aantal leden bedraagt 490: 340 senioren en 150 junioren.
Bij de ledenadministratie kan worden nagevraagd of er op dit moment een wachtlijst is. 
Leden worden toegelaten vanaf de wachtlijst op basis van volgorde van aanmelding.

Beeindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk beëindigd worden bij de ledenadministratie
Opzeggen voor volgend jaar moet gebeuren vóór 1 december van het verenigingsjaar.

Bardienst
Onze senior leden zijn verplicht om per tennisseizoen twee bardiensten te vervullen.
Klik hier voor meer informatie >>>

Tennislessen
Om lessen te kunnen volgen moet u lid zijn van onze vereniging.
Klik hier voor meer informatie >>>

Aanmelden
Het aanmelden als lid verloopt via de ledenadministratie.
Wanneer het aantal inschrijvingen het maximaal toelaatbare leden overschrijdt worden deze leden op de wachtlijst geplaatst. 
Klik hier voor meer informatie >>>

Algemeen - TV Hooglanderveen Overzicht