AED

AED in een buitenkast

Met ingang vanaf heden hangt er een rode kast naast de voordeur van onze kantine met daarin de AED van onze vereniging.

Het bestuur heeft besloten gehoor te geven aan de oproep van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort om zo veel mogelijk AED’s in een buitenkast te plaatsen. Op deze manier zijn er steeds meer AED’s beschikbaar voor burgerhulpverleners, ook buiten onze openingstijden.

De buitenkast hangt naast de voordeur aan het Disselplein en is afgesloten met een cijferslot. De buitenkast zit op slot vanwege mogelijk vandalisme of diefstal van de AED. Het slot is een cijferslot. De code om de buitenkast te openen wordt toegezonden aan de burgerhulpverleners die het dichtst bij de AED zijn op het moment van alarmering.

Burgerhulpverleners (mensen die kunnen reanimeren en zich hebben opgegeven bij HartslagNu) worden door de 112-meldkamer ingezet om de reanimatie te beginnen en een AED te halen, nog vóór de komst van de ambulance. Zij worden via een SMS-bericht of een appbericht door HartslagNu opgeroepen. Door zo snel mogelijk te beginnen met reanimeren en defibrilleren stijgen de overlevingskansen van een slachtoffer van een hartstilstand substantieel.

Deze code hangt ook binnen in de hal van de kantine naast de voordeur en op de website bij: leden (inloggen). 

Uiteraard is de AED (met gebruik van de code) ten alle tijden beschikbaar voor onze eigen leden.

Hoe open je de kast?

Stel de code in op het cijferslot. Druk de beugel in. Het slot springt open. Draai aan de rode kap in de richting van de pijlen. De kap komt vrij. Er gaat een luid alarm af. Dit kan je stoppen door op het kleine knopje te drukken op het alarmkastje rechts in de kast.

Filmpjes over het openen en sluiten van de kast kun je vinden in het digitale handboek van het Reanimatie Netwerk: https://www.stichtingrna.net bij het onderdeel Inzet; Ophalen AED.

Bent u geen burgerhulpverlener en ziet u elders in de wijk iemand plotseling onwel worden en vermoedt u een hartstilstand: bel meteen 112. De 112-meldkamer stuurt dan burgerhulpverleners met toegang tot een AED in de directe omgeving. 

Wilt u ook burgerhulpverlener worden? Afgelopen herfst hebben wij samen met het Reanimatie Netwerk al een aantal reanimatiecursussen georganiseerd.

Kijk op www.reanimatiecursus-amersfoort.nl voor de eerstvolgende reanimatiecursussen met gebruik AED.
Als u al kunt reanimeren meld u dan aan bij www.hartslagnusystem.nl

 

 

Algemeen - TV Hooglanderveen Overzicht