Laatse herinnering openstelling planningssysteem!

Sluiting inschrijven bardiensten 2024

 

Laatste herinnering!

Uit ons systeem blijkt dat je je nog niet hebt ingeschreven voor alle verplichte bardiensten.

Je hebt nog t/m vrijdag 15 december de tijd om je in te schrijven voor de bardiensten van 2024.

Als je volgend jaar competitie speelt, dan ben je verplicht om je voor drie diensten in te schrijven, overige leden twee (Indien je om wat voor reden wordt uitgeloot voor de competitie, dan komt de 3e bardienst te vervallen!). 

Let op: als je je niet inschrijft voor de verplichte diensten binnen de inschrijfperiode, dan gaan wij ervan uit dat je je diensten afkoopt en zal er € 75,- per dienst geïncasseerd worden. Deze incasso zal plaatsvinden in januari 2024.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar barcommissie@tvhooglanderveen.nl of secretaris@tvhooglanderveen.nl

Met sportieve tennis groet,

TV Hooglanderveen

Barcommissie

 

Nieuws Overzicht